پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز ایرانی U7-300/6T
94,863,000 ریال
کفکش اسکواردی 14متری IC 1.5/14/0.25
9,900,000 ریال
کفکش اسکواردی 17متری IC 1.5/17/0.37
12,000,000 ریال
کفکش ایکار 14 متری IC 1.5/14/0.25
10,100,000 ریال
کفکش ایکار 17 متری IC 1.5/17/0.37
11,500,000 ریال
کفکش استریم 16 متری SQD 10/16/0.75
18,140,000 ریال
کفکش استریم 17 متری SQD 1.5/17/0.37
12,710,000 ریال
کفکش استریم 12 متری SQD 1.5/12/0.25
11,800,000 ریال
کفکش ونیکو 16 متری QDX 10/16/0.75
17,200,000 ریال
کفکش ونیکو 32 متری QDX 1.5/32/0.75
21,000,000 ریال
کفکش پنتاکس DP40
85,000,000 ریال
کفکش پنتاکس DP60
95,000,000 ریال
منبع تحت فشار وال 24 لیتری
6,400,000 ریال
منبع تحت فشار وال 60 لیتری
17,500,000 ریال
منبع تحت فشار وال 80 لیتری
23,000,000 ریال
منبع تحت فشار وال 100 لیتری
25,000,000 ریال
منبع تحت فشار هاماک 100 لیتری
1 ریال
منبع تحت فشار هاماک 60 لیتری
1 ریال
منبع تحت فشار واتس 100 لیتری
23,925,000 ریال
منبع تحت فشار واتس 60 لیتری
16,356,000 ریال
ست کنترل استریم PC19
5,500,000 ریال
ست کنترل استریم PCN2200
12,000,000 ریال
ست کنترل پنتاکس PENTAX HIDROMATIC H1
12,000,000 ریال
ست کنترل ونیکو
4,800,000 ریال
ست کنترل ایکار
4,800,000 ریال
ست کنترل ایدرو8.2
1 ریال
پمپ ایدرو نیم اسب QB60
8,700,000 ریال
پمپ ایدرو 1 اسب بشقابی CPM158
1 ریال
پمپ ایدرو 1 اسب جتی JET100
1 ریال
پمپ ایدرو 1.5 اسب 2CP25/140H
1 ریال
پمپ ایدرو 2 اسب 2CP25/160H
1 ریال
کلید اتومات ایتال تکنیک 6 - 1
2,200,000 ریال
کلید اتومات ایتال تکنیک 11 - 2
2,200,000 ریال
کلید اتومات ایتال تکنیک PM12
2,500,000 ریال
کلید اتومات ایتال تکنیک PM5
2,300,000 ریال
کلید اتومات دانفوس
6,000,000 ریال
کفکش A.M.C مدل SPA6-28
43,000,000 ریال
کفکش A.M.C مدل SPA6-39
53,000,000 ریال
کفکش A.M.C مدل SPA6-70
72,000,000 ریال
کفکش A.M.C مدل Q100101
20,000,000 ریال
کفکش A.M.C مدل Q550118
13,500,000 ریال
لجنکش A.M.C مدل V1100
1 ریال
لجنکش A.M.C مدل V750
1 ریال
کفکش لوارا LOWARA مدل DOC3
1 ریال
کفکش لوارا LOWARA مدل DOC7
1 ریال
کفکش لوارا LOWARA مدل DOMO20 T/B
1 ریال
کفکش لوارا LOWARA مدل DOMO15 /B
1 ریال
کفکش لوارا LOWARA مدل DOMO10 /B
150,000,000 ریال

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده