الکتروپمپ ابارا نیم اسب PRA 0.5 HP
14,000,000 ریال
پمپ ابارا 1 اسب جتی AGA1.00 HP PREMIUM
27,684,000 ریال
پمپ ابارا 1 اسب جتی AGA1.00 HP ECONOMY
24,174,000 ریال
پمپ ابارا 1 اسب بشقابی CMA1.00HP PREMIUM
25,830,000 ریال
پمپ ابارا 1 اسب بشقابی CMA1.00HP ECONOMY
22,536,000 ریال
پمپ ابارا 2 اسب 2 پروانه CDA 2.00 HP
65,052,000 ریال
پمپ ابارا 3 اسب 2 پروانه تکفاز CDA 3.00 HP
82,152,000 ریال
پمپ ابارا 3 اسب 2 پروانه سه فاز CDA 3.00 HP
76,752,000 ریال
پمپ ابارا 4 اسب 2 پروانه CDA 4.00 HP
126,972,000 ریال
پمپ پنتاکس نیم اسب ایرانی pm45
21,120,000 ریال
پمپ پنتاکس 61 متری ایرانی PM80
16,524,000 ریال
پمپ پنتاکس 1اسب جتی ایرانی CAM100.00
28,840,000 ریال
پمپ پنتاکس 2 اسب 2 پروانه ایرانی CB210.00
57,722,000 ریال
پمپ پنتاکس 2اسب 2 پروانه ایرانی CB210.01
98,000,000 ریال
پمپ پنتاکس 1.5 اسب 2 پروانه ایرانی CB160.00
69,530,000 ریال
پمپ پنتاکس 1.5اسب 2 پروانه ایرانی CB160.01
78,200,000 ریال
پمپ پنتاکس 3 اسب 2 پروانه ایرانی CB310.00
121,953,000 ریال
پمپ پنتاکس 4 اسب 2 پروانه ایرانی CB400.00
124,770,000 ریال
پمپ پنتاکس 1.5اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT160.01
75,295,000 ریال
پمپ پنتاکس 2اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT210.01
82,300,000 ریال
پمپ پناکس 3 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT310.00
63,170,000 ریال
پمپ پنتاکس 3 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT310.01
85,000,000 ریال
پمپ پنتاکس 4 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT400.00
151,500,000 ریال
پمپ پنتاکس 4 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT400.01
165,320,000 ریال
پمپ پنتاکس 5.5 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT600.00
157,600,000 ریال
پمپ پنتاکس 5.5 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT600.01
170,000,000 ریال
پمپ پنتاکس 7.5 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT751.00
193,800,000 ریال
پمپ پنتاکس 7.5 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT751.01
206,000,000 ریال
پمپ پنتاکس 5.5 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT800.00
283,000,000 ریال
پمپ پنتاکس 10 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT1000
300,800,000 ریال
پمپ پنتاکس 12.5 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT1250
332,000,000 ریال
پمپ پنتاکس 15 اسب 2 پروانه 3 فاز ایرانی CBT1500
340,000,000 ریال
پمپ پنتاکس 1.5 اسب 2 اینچ ایرانی CS150/2
63,250,000 ریال
پمپ پنتاکس 2 اسب 2 اینچ ایرانی CS200/2
64,700,000 ریال
پمپ پنتاکس 2 اسب 3 اینچ ایرانی CS200/3
111,500,000 ریال
پمپ پنتاکس 3 اسب 3 اینچ ایرانی CS300/3
124,700,000 ریال
پمپ پنتاکس 2 اسب 2پروانه ایرانی MB200.2
75,800,000 ریال
پمپ پنتاکس لول بلند 3 اسب ایرانی CAB300/01
104,000,000 ریال
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا 1.5 اسب ایرانی CH160
79,830,000 ریال
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا 2 اسب ایرانی CH210
83,500,000 ریال
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا 3 اسب ایرانی CH310
147,000,000 ریال
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا 2 اسب 3 فاز ایرانی CHT210
79,400,000 ریال
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا 3 اسب 3 فاز ایرانی CHT310
81,070,000 ریال
پمپ پنتاکس ارتفاع بالا 5.5 اسب 3 فاز ایرانی CHT550
178,500,000 ریال
پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز ایرانی U5-180/6
92,500,000 ریال
پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز ایرانی U5-200/7
104,030,000 ریال
پمپ پنتاکس طبقاتی سه فاز ایرانی U5-200/7T
100,116,000 ریال
پمپ پنتاکس طبقاتی تکفاز ایرانی U7-300/6
135,960,000 ریال

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده