پمپ یک مرحله ای :

در اکثر مواقع ارتفاع خروجی کم یا متوسط است ارتفاع خروجی یک پمپ تک پروانه تابعی از سرعت مماسی است . زمانی که ارتفاع بالای 250 تا 300 فوت باشد استفاده از پمپ های چند مرحله بهتر است . پمپ هایی که یک راهه یا چند راهه هستند یک یا چند مرحله ساخته میشوند . مهمترین شکل پمپ های یک راهه ارتفاعی است که آب را با آن پمپاژ میکنند محدود است و پمپ دوراهه که پروانه از تعادل هیدرولیکی برخوردار است نیروی محوری از سیال وارد و با نیروی وارده جنثی میکند . 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروپمپ -