الکتروپمپ پنتاکس - نحوه عملکرد پیچ کوچک :

نحوه عملکرد پیچ کوچک :

تمام اتومات های مکانیکی دارای یک بازه یا دلتا هستند (به فاصله بین روشن وخاموش شدن پمپ دلتا یا بازه می گویند – یعنی پمپی که مثلا بین 1.8 و4 بار کار می کند بازه ای معادل 2.2 بار دارد). این پیچ دلتا یا محدوده کارکرد پمپ را تعیین می کند – هرچه این پیچ را سفت تر کنید دلتا یا بازه افزایش می باید و هر چه آن را شل تر کنید دلتا یا بازه کاهش می یابد.

نکته : هر چه پیچ کوچک شل تر باشد بهتر است چون بازه یا دلتا هر چه کمتر باشد نوسان فشار آب هم کمتر خواهد بود. فرض کنیم اتومات شما بین 3 و 5 بار کار می کند یعنی پمپ روی 3 روشن و روی 5 خاموش می شود – دلتا T اتومات شما 2 بار است و اگر پیچ تنظیم کوچک را سفت کنید دلتا به 3 یا 3.5 بار هم می رسد ولی هرچه آن را شل کنید دلتا کمتر از 1.8 بار نمی شود. چرا دلتا از حدود 1.8 بار کمتر نمی شود:
برای روشن شدن موضوع باید بدانید که اگر دلتا خیلی کم شود – مثلا 0.5 بار – فقط با مصرف چند لیتر آب ، پمپ روشن می شود – مثلا فرض کنید دلتا 0.5 بار باشد – حتی اگر 2 یا 3 لیتر آب مصرف کنید پمپ روشن می شود. دلتا به پمپ فرصت استراحت می دهد و در فاصله بین روشن و خاموش شدن پمپ ، این مخزن تحت فشار است که وظیفه تامین آب را به عهده دارد.

Pressure یعنی فشار و switch یعنی قطع و وصل کننده که معادل کمله کلید می باشد – بدین ترتیب پرشر سوییچ یعنی قطع و وصل کننده فشار یا کلید قطع و وصل فشار.
نکته اساسی این است که همیشه بازه را باید کمتر از 2 بار قرار دهید چون اگر بازه زیاد باشد ، فشار آب مصرف کننده تا قب  ل از روشن شدن پمپ ، افت زیادی خواهد داشت و مصرف کننده از نوسان و افت شدید فشار آب ناراضی خواهد بود.

دو نکته مهم

نکته1: برخی از مواقع و در برخی از مکان ها فشار آب شهری  از 1.5 بار کمتر است و حتی گاها به یک بار هم نمی رسد. حال مصرف کننده ای که در ارتفاع مثلا 10 متری قرار دارد نمی توان از فشار پمپ بهره مند باشد زیرا اصلا کلید اتومات کار نمی کند. در چنین مواقعی بهتر است از کلید اتومات دیجیتال استفاده نشود.

نکته 2:  وقتی کلید اتومات دیجیتال 1.5 بار باشد برای ارتفاع تا 10 متر مناسب است و اگر 2.5 بار باشد تا 20 متر را جواب می دهد و به همین ترتیب تا ارتفاع مورد نیاز می باشند. البته برخی از کارشناسان توصیه می کنند از کلید های دیجیتال تا 4 بار برای ارتفاعات30 تا 35 متری استفاده شود.

همواره 0.5 بار به عنوان ضریب اطمینان در نظر بگیرید. یعنی برای ارتفاع 10 متری از کلید دیجیتال 2 بار و برای ارتفاع 20 متری از کلید اتومات دیجیتال 3 بار استفاده کنید زیرا نوسانات آب همیشه یکسان نیست.

در نتیجه اگر زمانی که شیر آب را باز می کنید  و آب با فشار کم از شیر خارج می شود بهتر است از کلید اتومات دیجیتال استفاده کنید اما اگر وقتی در محل ساختمانتان آب را باز می کنید و اصلا فشار آب به بالا و ارتفاع شما نمی رسد بهتر است از کلید اتومات مکانیکی استفاده کنید و یک مخزن تحت فشار هم برای آن تعبیه کنید.

آدرس مرکز فروش

تهران ، سعدی جنوبی ، پایین تر از میدان مخبر الدوله پلاک 278

مشاوره رایگان در خصوص الکتروپمپ ، الکتروموتور ، گیربکس ، پنتاکس ، موتور برق کلیه تجهیزات صنعتی و کشاورزی

تلفنهای مشاوره : 33901618 - 33920206 - 09126008541 - 09126017344

مهرام پور

 

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن را دانلود نمایید

 

ورود کاربر