عملکرد الکتروپمپ مرحله ای : 

 در ابتدا با پمپاژ در الکتروپمپ های محیطی مایه از ورودی پمپ مستقیم داخل یک کانال استوانه ای واقع است که پروانه داخل آن می چرخد . پروانه تشکیل شده از پره های کوچک و محکم است که سیال را در یک مسیر دایره شکل به حرکت درآورده و باعث می شود محفظه پروانه پمپ محیطی نیروی چرخشی به نیروی گریز از مرکز تبدیل شود . آب یا سیال در مسیر استوانه ای قرار گرفته و بعد ازآن عبور کرده و به خارج از آن حرکت می کند . در کانال استوانه ای الکتروپمپ محیطی انرژی جنبشی ایجاد شده و توسط پره ها به سیال انتقال می یابد . و فشار سیال را بیشتر می کند . 

 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروپمپ - عملکرد مرحله ای