یک دستگاه مرتبط با هم هست که از چند الکتروپمپ تشکیل شده که به طور موازی و متصل است تا  تجمع آب و فشار وارد شده را تامین میکند . 

بوستر پمپ ها در شبکه های آب شهری ، مصرف ساختمانها ، فشار مصرف آب در آتش نسانی ها ، آبیاری پارک و فضای سبز در مراکز مختلف بکار می رود . 

قسمتهای اصلی یک بوستر پمپ : الکتروپمپ ، شاسی ، کلکتور حرکتی ، کلکتور مکش ، تجهیزات کنترل فشار ، تابلوی کنترل و فرمان .

مهمترین و اصلی ترین قسمت بوستر پمپ : تابلوی کنترل و فرمان و تجهیزات کنترل فشار است .

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروپمپ - بوسترپمپ