الکتروموتور ABB منابع ایجاد الکتروموتورضد انفجار و مقادیر مشخصه آن

منابع ایجاد الکتروموتور ضد انفجار و مقادیر مشخصه آنها:

با وجود کاربرد مناسب حفاظت اولیه ضد انفجاری، مناطق، حتی اگر از لحاظ فضا محدود شده باشند، اغلب در حالتی قرار خواهند داشت که نمی توان مانع بوجود آمدن یک فضای قابل انفجار شد. در این مناطق برای بی اثرکردن منابع ایجاد جرقه باید احتیاط هائی را در نظر گرفت تا یک فضای قابل انفجار موجود نتواند مشتعل شود.

اشتعال شعله:

اشتعال بوسیله یک شعله یک اشتعال خارجی شناخته می شود. اگر فضای قابل انفجار الکتروموتور ضد انفجار بوسیله شعله مشتعل شود، شعله به سرعت در جهت شعاعی از نقطه اشتعال منتشر میشود. وقتی مقدار انرژی موجود خیلی کم باشد، شعله منتشر نخواهد شد بطوریکه به علت اتلاف حرارت ناشی از انتقال حرارت به فضای قابل انفجار، دمای شعله به زیر دمای احتراق افت می کند و شعله به همین خاطر خاموش می شود.اشتعال بوسیله جرقه: درمورد جرقه یا ذرات گداخته منبع اشتعال فقط یک انرژی محدود دارد که نسبتا سریع دراطراف مثلا قابل انفجار آزاد می گردد. مورد با ضریب هدایت حرارتی بالاتر حرارت را سریعتر رها می سازد. این همچنین به دانسیته فضای انفجار و گرمای ویژه آن بستگی دارد. وقتی مقدار انرژی منبع اشتعال مشخص باشد، دما بعد از یک زمان خاص به شکل زیر حساب می شود.

(۱)

 

که T دما، w مقدار انرژی منبع اشتعال، ⅄ ضریب هدایت حرارتی، t زمان، ρ دانسیته، و cp گرمای ویژه است. یک اشتعال ناشی از جرقه وقتی موثر است یا به عبارتی انفجاری را به وجود می آورد که شعله بتواند خود را در فضای قابل اشتعال اطراف جرقه منتشر کند. برای اینکه چنین امری ممکن باشد باید انرژی منتقل شده از جرقه در یک زمان مشخص بوسیله حرارت آزاد شده از واکنش جایگزین شود. اگرشعله بطور شعاعی به طرف بیرون حرکت کند انرژی که آزاد می شود برابر است با:

(۲)

 

q حرارت آزاد شده بوسیله واکنش بر cm۳، v سرعت احتراق، r شعاع انتشار شعله است. بنابراین انرژی آزاد شده در واحد زمان برابر است با:

(۳)

 

از معادله ۳ می توان فاصله زمانی را که در آن انرژی منتشرشده با انرژی بکار برده شده برابر میباشد، تخمین زد.

(۴)

 

t۲ مدت زمانی است که توازن انرژی بدست می آید.

حداقل انرژی اشتعال برای الکتروموتور ضد انفجار:

برای تداوم سوختن شعله نباید دما درمخلوط سوخت خیلی پایین باشد. مقدار دمای مورد نیاز با جایگذاری دمای احتراق در معادله (۱) بدست می آید:

پس با این شرایط برای دمای احتراق Te داریم:

(۵)

 

اشتعال لازم  W۰ معادلات (۴) و (۵) بعنوان شرایط بدست می آید:

(۶)

 

معادله (۶) شرایط لازم برای حداقل انرژی اشتعال مورد نیاز را بیان میکند. معادله نشان می دهد که حداقل انرژی اشتعال با مقادیر ویژه فضای قابل انفجار تغییر می کند. از انجائیکه فضای قابل انفجار از هوا و بخارات با غلظت قابل تغییر تشکیل شده است بایدیک غلظت مشخص برای مخلوط وجود داشته باشد که بتواند با حداقل انرژی اشتعال، مشتعل شود

مقالات مرتبط: 

آدرس مرکز فروش

تهران ، سعدی جنوبی ، پایین تر از میدان مخبر الدوله پلاک 278

مشاوره رایگان در خصوص الکتروپمپ ، الکتروموتور ، گیربکس ، پنتاکس ، موتور برق کلیه تجهیزات صنعتی و کشاورزی

تلفنهای مشاوره : 33901618 - 33920206 - 09126008541 - 09126017344

مهرام پور

 

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن را دانلود نمایید

 

ورود کاربر