موتور خود تحرک 

سیم پیچی  به طور یا همسان و یا تند و بعضی مواقع هر دو باهم است . 

موتور های متحرک 3 قست تقسم میشوند 

1. موتور شنت 

2. موتورDC تحرک تند

3. موتورDC کمپوند

 

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتور - موتور خود تحرک